วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อาณาเขต จ.ราชบุรี


อาณาเขตของ จ.ราชบุรี

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อ.ท่ามะกา และ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ.สามพราน อ.เมือง จ.นครปฐม, อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อ.บางคนฑี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ สหภาพเมียนมาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น